1. Wprowadzenie
Proszę uważnie zaznajomić się z warunkami sprzedaży.

2. Interpretacja
W tych warunkach sprzedaży „my” oznacza

AjurShop s. r. o.
Tupolevova 1009/8
851 01 Bratislava-Petržalka
Słowacja
REGON: 51117657
NIP: SK2120599283

Numer identyfikacyjny 51117657 ( również „nas” i „nasz” będą odpowiednio interpretowane; w tekście również jako „Sprzedający”), a „Ty” oznacza naszego potencjalnego klienta ( „Państwa” będzie odpowiednio interpretowane; w tekście również jako „kupujący”).

3. Informacje ogólne 
3.1. Ceny towarów znajdujących się na stronie www.ajurshop.pl są cenami brutto i wyrażone są w złotówkach.
3.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania ISSZ Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sad właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Zamówienia
5.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez:
– pocztę mailową (24h) – podając nazwę produktu, pełne dane zamawiającego,
– za pośrednictwem sklepu internetowego www.ajurshop.pl
Do realizacji zamówienia wymagane jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
5.2. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość tzn. bez podania nr telefonu, adresu e-mail, pod którym możemy dokonać potwierdzenie zamówienia
5.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową .
5.4. W myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997) dane Klienta ( nazwisko, miasto u a także e-mail) nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim, a zarejestrowani klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie danych serwisu.

6. Ceny towarów i płatność
6.1. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach. Ceny zawierają podatek VAT.
6.2. Klient może wybrać następujące formy dostawy:

a) Przesyłkownia

b) Poczta Polska

b) Poczta Polska Ekspres

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub inne propozycje dostawy skontaktuj się z nami na kontakt@ajurshop.pl.

6.3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) Płatność przelewem bankowym

b) Płatność za pobraniem (przy odbiorze)

7. Koszty i termin dostawy
7.1. Wszystkie dodatkowe informacje na temat zwrotów można uzyskac pisząc na adres kontakt@ajurshop.pl
7.2. Czas wysłania paczki to 1-2 dni robocze
7.4. Koszty dostawy jest na stronie Dostawa i platność.

8.Zwroty towaru
8.1. Kupujący ma prawo do zwrócenia nieużywanego towaru w oryginalnym opakowaniu, nie przedstawiając żadnego powodu.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U.z 2000r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwrot zakupionego przedmiotu jest możliwy w przeciągu 30 dni od otrzymania towaru. Zwracany towar musi być jednak nie naruszony (musi posiadać wszystkie folie), musi być nie uszkodzony, czysty oraz być wraz z opakowaniem.

Zwracany towar proszę przesłać na adres: AjurShop s. r. o., Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava-Petržalka, Słowacja.

8.3. Klient zwraca do nas produkt na własny koszt.
8.4. W przypadku zwrotu pieniędzy na konto nie należące do klienta, należy podać dane właściciela rachunku.
8.5. W chwili, gdy otrzymamy paczkę od kuriera, sprawdzamy czy produkt jest nie naruszony.
8.6. W chwili, gdy wszystko się zgadza, przekazujemy księgowości dane do przelewu.
8.7. Zwrot następuje za produkt wraz z kosztem przesyłki do klienta.
8.8. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013, art. 14 ust. 1 konsument ma prawo skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów
za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Reklamacja 
Wszystkie dodatkowe informacje na temat reklamacji można uzyskac pisząc na adres kontakt@ajurshop.pl.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady zgodnie z terminem podanym w ustawie, czyli do 24 miesięcy od momentu wydania rzeczy klientowi. W przypadku produktów: drewniane muszki, spinki do mankietów, portfele, wizytowniki, męskie torby, paski, krawaty, poszetki, spinki do krawata, biżuteria i lusterka, sprzedawca zobowiązuje się do wymiany lub naprawy wadliwego produktu niezależnie od ustawowego terminu 24 miesięcy od momentu wydania rzeczy klientowi, w przypadku, że klient korzystał z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Reklamację rozpatrywane będą jedynie po okazaniu przez klienta dowodu zakupu (oryginał paragonu lub faktura).
Reklamację Klient może zgłosić następująco:
a) 1 sposób: Klient wysyła zdjęcia uszkodzonego produktu na adres mailowy: kontakt@ajurshop.pl.

10. Prywatność 
Polityka ochrony prywatności zawarta jest w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki . Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

11. Zmiany regulaminu 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług www.ajurshop.pl w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub nie zaakceptowania Regulaminu.